Dansk-Tysk Database

This website uses cookies and the web analytics tool Matomo. If you browse through our pages, you agree. There is a contradiction here.

Dansk Tysk Databank

© MILI

Deutschland und Dänemark verbindet eine Brücke. Auf dem Bild ist die Storebaelt-Brücke über den großen Belt zu sehen. Brücke über den großen Belt © D. Hinz / grafikfoto.de

Delstaten Schleswig-Holstein samt de danske Regioner Syddanmark og Sjælland danner det naturlige centrum mellem Nord- og Kontinentaleuropa. Alt trafik mellem Danmark og Kontinentaleuropa fører gennem disse tre regioner.

I geografisk henseende er beliggenheden præget af nærheden til Hamborg og København, som begge hører til de mest attraktive og økonomisk stærkste metropoler i Europa.. Den faste Femerbeltforbindelse vil fremover bidrage til at de to metroploler vokser endnu mere sammen. Dermed får samarbejdet den store chance til at profitere for begge metropoler.

Det dansk-tyske samarbejde har det særlige kendetegn, at det finder sted på forskellige geografiske plan og i en stor mangfoldighed af forskellige samarbejder.

 • På lokalt plan i det umiddelbare grænseområde ligger samarbejdets fokus på temaer som fx grænsependling og kultur, som især de to organisationer „Region Sønderjylland-Schleswig“ og „Fehmarnbelt-Komitee” står for.
 • På regionalt plan orienterer samarbejdet sig mod det geografiske område af
  INTERREG 5A-programmet „Tyskland-Danmark“, som omfatter dele af Schleswig-Holstein, Sjælland og Syddanmark.
 • På det større plan koncentrerer samarbejdet sig langs de to transnationale udviklingskorridorer „Jyllandskorridor“ og „Femerbelt-akse“ (og deres forlængelser mod Oslo og Göteborg). Herved er også „Freie und Hansestadt Hamburg“ inddraget, samt partnere fra Skandinavien, først og fremmest indenfor rammerne af „STRING-samarbejdet“.

I dette „netværk“ danner delstaten Schleswig-Holstein samt de to danske Regioner Syddanmark og Sjælland den historisk voksede kerneområde, den såkaldte ”Dansk-tyske grænseregion“.

Delstaten Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein er den nordligste af de seksten tyske delstater. Virksomheder bosætter sig gerne i Schleswig-Holstein på grund af den særlige geografiske nærhed til Hamborg og Skandinavien. I året 2017 har i alt 153 virksomheder etableret sig her, og herved skabt 1.715 arbejdspladser.

Med ni statslige og tre private universiteter, to forvaltningshøjskoler og talrige velansete forskningsinstitutioner, hersker her de bedste rammebetingelser for vidensbaserede og fremtidssikrede brancher– lige fra sundhedserhverv og medicinteknik til kommunikationsteknologi og vedvarende energi.

De to have, utallige badestrande, 300 søer og de to UNESCO- verdensarv-områder „Lübecker Altstadt“ og „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ byder ikke blot på ubegrænsede feriemuligheder, men gør også delstaten til et særligt attraktivt sted til at arbejde og leve. Derfor ligger Schleswig-Holstein siden mange år på den 1. plads blandt de tyske delstater i „Lykkeatlas“ fra Postbank.

Flere oplysninger:

Landesportal Schleswig-Holstein

Region Syddanmark

Region Syddanmark er en af fem danske regioner. Med et areal på 12.191 km2 og næsten 1,25 mio. borgere er regionen en af Danmarks største.

Regionens kerneopgaver er:

 • Sundhed og sygehuse
 • Social
 • Psykiatri
 • Regional udvikling

Region Syddanmark omfatter geografisk Fyn og den sydlige del af Jylland ned til den dansk-tyske grænse. Den landfaste grænse fungerer som de danske virksomheders primære adgang til eksportmarkederne i Tyskland og resten af Europa.

Regionen udarbejder i samarbejde med de 22 kommuner i Syddanmark en regional udviklingsplan, som tegner den overordnede strategi og vision inden for emner som:

 • Beskæftigelse
 • Bosætning
 • Kollektiv trafik
 • Infrastruktur
 • Miljø og råstoffer
 • Uddannelse
 • Kultur
 • Landdistrikter
 • Grænseoverskridende samarbejde

Formålet med den regionale udviklingsplan er at gøre Region Syddanmark til et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed ved at skabe bedre rammer for udfoldelse.

På miljøområdet har regionen ansvaret for at sikre indvinding af råstoffer til byggeri af nye sygehuse, veje og boliger via en råstofplan, der har en forsyningshorisont på 24 år. På jordforureningsområdet er det regionens opgave at sikre rent drikkevand og håndtere både små og store forureningssager.

Udover regional udvikling står regionen også for at drive og udvikle regionens sygehuse, koordinere ungdomsuddannelser og VUC samt at udarbejde det strategiske grundlag for den regionale busdrift og skabe internationalt og grænseoverskridende samarbejde.

Flere oplysninger:

https://rsyd.dk/wm157175

Region Sjælland

Region Sjælland er en af fem regioner i Danmark. Regionen består af 17 kommuner og har et areal på 7273 kvadratmeter fra Nykøbing Sjælland i nord til Gedser i syd, og fra Stevns i øst til Kalundborg i vest.

Region Sjællands hovedopgaver er:

 • Drift og udvikling af sygehuse
 • Drift og udvikling af psykiatri og sociale tilbud
 • Regional trafikplanlægning
 • Bekæmpelse af jordforurening

Mere information