Dansk-Tysk Database

This website uses cookies and the web analytics tool Matomo. If you browse through our pages, you agree. There is a contradiction here.

Dansk Tysk Databank

© MILI

Die Deutsche und die Dänische Flagge vereint. © Fehmarnbelt-Komitee

Det dansk-tyske samarbejde har i lang tid sigtet mod det mål at etablere en fælles statistik-database efter forbillede fra Øresundsregionen.

http://www.orestat.se/

Med deltagelse i det af Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung gennemførte modelprojekt MORO "Raumbeobachtung Deutschland und angrenzende Regionen" har egnsplanlægningen for Schleswig-Holstein og de to danske regioner Syddanmark og Sjælland derfor i slutningen af 2016, udarbejdet den ”dansk-tyske database”, som gik online i 2018. På dansk side indgår initiativet ligeledes som opfølgning på de Regionale Udviklingsstrategier.

Med databasen sigtes mod det mål at gøre potentialerne i det dansk-tyske samarbejde endnu mere synligt. Samtididgt skal databasen og samarbejdet mellem de tre partnere også bruges som platform for udarbejdelsen og diskussionen af fælles idéer om den fremtidige grænseoverskridende udvikling.

De første emner i databasen omhandler områdestruktur og befolknings-og arbejdsmarkedsudvikling. Dette område skal trinvis videreudbygges og der vil komme mere indhold (fx. pendlerforhold, erhvervsmæssige forhold). Målet er at vise både de lokale betragtninger over udviklingen i den umiddelbare grænseregion og også i et større perspektiv med fokus på hele Nordtyskland og Skandinavien. Derudover er planen at opbygge en geoportal.

Databasen er et tilbud til regionale aktører, som er velkomne til at bidrage. Det kan være gennem forslag til konkrete data- og kortbehov, inddragelse af egne analyser og diskussionsbidrag til den fremtidige udvikling eller ved offentliggørelse af websites.

Du er velkommen til at kontakte os. (Link til kontakt findes på hjemmesiden.)

Kontakt

Mere information